มังกรฟ้ามอบทุน 1 ล้านบาท

มังกรฟ้า ได้มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

จากโครงการ 🐉 “มังกรฟ้า ยิ่งซื้อ ยิ่งให้”
โดยมีคุณท็อป-ไทด์ บรรลือฤทธิ์ เป็นตัวแทนการรับมอบเงิน เพื่อนำเงินไปบริจาคเข้า “มูลนิธิร่วมกตัญญู” นำไปซื้ออุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ รพ.สนาม ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest