บทสวดเสริมโชคลาภ

 

สวดมนต์เช้า สวดเสริมทรัพย์มหาลาภ
ทำมาค้าขายร่ำรวย

ก่อนสวดทุกคาถา ให้ว่า นะโม ๓ จบ

คาถาเสริมทรัพย์

สวดวันละ ๓ จบ ทุกวันตอนเช้าและก่อนนอน ช่วยให้บังเกิดโภคทรัพย์

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม.

คาถามหาลาภ

สวดวันละ ๓ จบ ทุกวันตอนเช้า ก่อนเปิดร้านทำให้เกิดลาภผล

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ
สุวัณณัง วา ระชะตัง วา มะณีวา ธะนังวา
พีชังวา อัตถัง วา ปัตถัง วา
เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง.

คาถาค้าขายดี

ภาวนา ๓ จบ ๗ จบ ทำน้ำมนต์ล้างหน้า ประพรมสินค้า ค้าขายดี เงินทองเพิ่มพูน

พุทธัง พะหุชะนัง
เอหิ จิตตัง เอหิ มะนุสสานัง เอหิ ลาภัง เอหิ เมตตา
ชัมพูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธัง เอหิ

คาถาเงินล้าน

ภาวนาเป็นประจำทุกวัน จักได้เงินล้านดั่งประสงค์

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม.
พรหมา จะ มะหาเทวา สัพเพ ยักขา ปะลายันติ.
พรหมา จะ มะหาเทวา อะภิลาภา ภะวันตุ เม.
มะหาปุญโญ มะหาลาโภ ภะวันตุ เม.
มิเตพาหุหะติ. พุทธะ มะอะอุ นะโม พุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม.
สัมปะติจฉามิ. เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤๅๆ.

คาถาหัวใจพระสีวลี

คาถาบทนี้ใช้เสกน้ำล้างหน้า ภาวนาเป็นประจำ จะประสบโชคลาภ เจรจาค้าขายสำเร็จ

นะ ชาลีติ ปะสิทธิลาภา

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest